Om Epidemic Sound

 

Vad är skillnaden mellan Epidemic Sound och den traditionella modellen?

Epidemic Sound representerar sina låtskrivare och STIM företräder sina medlemmar. Epidemic Sound betalar sina upphovsmän direkt vid leverans av musiken medan STIM har en modell där de samlar in pengar och sedan fördelar avgifterna retroaktivt till sina medlemmar utifrån förutbestämda utdelningsnycklar.

Vad kostar det? 

Epidemic Sound kan till Visitas medlemmar erbjuda en besparing med ca 50% av befintliga musikkostnader. Det som styr priset är yta i kvadratmeter, öppettider och sittplatser.